Archive

Ajong.be screenshot site

Michiel had de wens om een rustig ogende website te maken waarbij de activiteiten en workshops die hij organiseert in de spotlight kunnen staan. Michiel organiseert zowel activiteiten als workshops voor kleine groepen van jongvolwassenen. Met Ajo kan voldaan worden aan zijn twee grote interessegebieden: persoonlijke groei en verbinding enerzijds, creatieve expressie anderzijds.   Bezoek de website: Ajong.be     Gebruikte technieken / tools: Wordpress Voorzien van mogelijkheid tot registreren tot...

Read More

Voor MagdaFisc - een startend accountancykantoor - werd een website gemaakt waar de focus kon liggen op informatie, zonder al te veel afleidingen. Magdalena is van Poolse afkomst en wou dat de website tweetalig kon zijn. Met MagdaFisc wil ze dan ook de focus leggen op Poolse klanten en hen in België op fiscaal vlak ondersteunen. Het logo en het visitekaartje werden ook door Kriga...

Read More
Witte Zwitserse Herder website

De website Zwitserseherder.be was een klein project, maar erg tijdsgevoelig: De website werd gemaakt in amper één dag. De inhoud werd de daaropvolgende 7 dagen geleidelijk aan toegevoegd aan de website. Het doel van de website was voornamelijk om potentiële kopers informatie te verschaffen over het ras "Witte Zwiterse Herder" en foto's op te laden. Verder werden er regelmatig foto's opgeladen opdat de (potentiële) kopers hun puppy...

Read More